Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Akty prawne Akty prawne

Grafika

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2017 poz. 1289)
Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987)
Uchwała Nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022

UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU OKREŚLAJĄCE ZASADY GOSPODOROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Uchwała Nr 5/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie stanowiska Zgromadzenia dotyczącego ujednolicenia zasad utrzymania czystości i porządku w gminach Związku w zakresie gospodarki odpadami

Uchwała Nr 6/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr 7/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki

Uchwała Nr 9/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr 10/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 11/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie podziału Związku na sektory

Uchwała Nr 12/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr 15/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie stanowiska Zgromadzenia dotyczącego ujednolicenia zasad utrzymania czystości i porządku w gminach Związku w zakresie gospodarki odpadami

Uchwała Nr 17/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Miedzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 11.04.2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadmi komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr 24/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 5/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie stanowiska Zgromadzenia dotyczącego ujednolicenia zasad utrzymania czystości i porządku w gminach Związku w zakresie gospodarki odpadami

Uchwała Nr 18/2014 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka odpadami z dnia 27 października 2014r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki

Uchwała III_15_2015 Zgromadzenia w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokoci tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki

Uchwała Nr 1/2/2016 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka odpadami z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2015 Zgromadzenia MZMGO w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki

Uchwała Nr I/3/2016 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Miedzygminnego - Gospodarka odpadami z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez własciciela nieruchomości

Załącznik 1 do uchwały Nr_I_3_2016 wzór deklaracji

 INNE AKTY PRAWNE:

Ustawa o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 poz. 446)

Ustawa o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 885 ze zm.)

Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1015 ze zm.)

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 267 ze zm.)

Kodeks postępowania karnego (tj. Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555 ze zm.)

Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. 2012 nr 0 poz. 749 ze zm.)

Kodeks karny skarbowy (tj. Dz. U. 2013 nr 0 poz. 186 ze zm.)

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności