Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Akty prawne Akty prawne

Grafika

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2017 poz. 1289)
Ustawa o odpadach (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987)
Uchwała Nr XXIII/523/16 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022

UCHWAŁY ZGROMADZENIA ZWIĄZKU OKREŚLAJĄCE ZASADY GOSPODOROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Uchwała Nr 11/2013 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 06.03.2013r. w sprawie podziału Związku na sektory

Uchwała Nr V/11/2017 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie zmiany uchwały V/11/2017 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr V/12/2017 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 1 grudnia 2017r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Zał 1. do uchwały do Nr V/12/2017

Uchwała Nr_I_1_2020 z dnia 12 lutego 2020 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Miedzygminnego - Gospodarka odpadami z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności