Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Grafika

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami (Gmina Budry, Gmina Banie Mazurskie, Gmina Kruklanki, Gmina Miłki, Gmina Pozezdrze, Gmina Giżycko, Gmina Wydminy, Gmina Srokowo, Gmina Orzysz, Miasto i Gmina Węgorzewo, Miasto i Gmina Ryn, Miasto Giżycko) jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami.

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości składa dokumenty:
1.    Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2.    Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3.    Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową za wpis do rejestru działalności regulowanej w kwocie 50,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044) należy dokonać na nr konta: 58 1240 5598 1111 0000 5022 8249 z dopiskiem „Opłata za wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez MZMGO”).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
- posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
- utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
- zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko lub przesłać na wskazany adres.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni  od dnia, w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru dokonuje się na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru

Wzór oświadczenia

Rejestr Działalności Regulowanej

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności