Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Jak uzupełnić deklaracje Jak uzupełnić deklaracje

Grafika

Jak właściwie uzupełnić deklarację:

 • drukowanymi literami, uzupełniając wszystkie białe pola obowiązujące składającego
 • określić datę obowiązywania, wskazując miesiąc i rok  np. CZERWIEC 2016R.
 • dokonać samoobliczenia wysokości opłaty miesięcznej zgodnie ze sposobem zbiórki opadów
 • dołączyć uzasadnienie przyczyn zmian zawartych w deklaracji lub terminu  składania tego dokumentu
 • pamiętać o złożeniu czytelnego podpisu na dokumencie

 

Uzupełnienie deklaracji krok po kroku

 POLE  CO ZROBIĆ ?
Należy podać PESEL lub NIP składającego deklarację

Należy podać datę od której ma obowiązywać deklaracja lub nowa deklaracja-zmiana w deklaracji lub korekta deklaracji. Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć zmianę deklaracji w ciągu 14 dni od zaistniałej zmiany.

PRZYKŁAD: W przypadku gdy zaistniała zmiana występuje między 1 a 14 dniem maja w polu 2 należy wskazać datę obowiązywania deklaracji od  MAJA natomiast w przypadku gdy zmiana zachodzi między 15 a 31 maja w polu 2 należy wskazać datę obowiązywania deklaracji od CZERWCA.

4 Należy wskazać cel złożenia deklaracji (pierwsza deklaracja lub nowa deklaracja – zmiana w deklaracji lub korekta deklaracji)
5 Należy wskazać składającego deklarację
6 Należy wskazać rodzaj podmiotu składającego deklarację
6-22 Należy wskazać dane identyfikacyjne podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji
23-37 Należy podać dane identyfikacyjne współwłaściciela/ współmałżonka (w przypadku gdy nieruchomość stanowi małżeńską wspólność ustawową)
38-46 Należy podać dane adresowe nieruchomości, na której powstają odpady
49-58 Należy podać adres korespondencyjny jeżeli jest inny niż wskazany w polu od 6 do 22
61-62 Należy wskazać sposób zbiórki odpadów
63-64 Należy wskazać czy właściciel nieruchomości posiada własny kompostownik
63-64 Należy podać ilość osób zamieszkujących nieruchomość – w przypadku nieruchomości zamieszkałych
65 Należy wskazać ilość osób zamieszkujących nieruchomość, na której powstają odpady
66 Należy dokonać samowyliczenia wysokości opłaty miesięcznej zgodnie ze sposobem zbiórki opadów – w przypadku nieruchomości zamieszkałych
67-88 Należy dokonać samowyliczenia wysokości opłaty miesięcznej zgodnie ze sposobem zbiórki opadów – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych
89 Należy dokonać samowyliczenia wysokości opłaty miesięcznej zgodnie ze sposobem zbiórki opadów – w przypadku nieruchomości mieszanych
90 Należy wskazać w jakich miesiącach będą użytkowana domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
91-95 Należy dokonać samowyliczenia wysokości opłaty miesięcznej zgodnie ze sposobem zbiórki opadów – w przypadku nieruchomości użytkowanych przez część roku
96 Należy wskazać ile osób będzie użytkowało nieruchomość
97 Należy wskazać załączniki załączane do deklaracji
98 Należy podać datę złożenia deklaracji
118 Czytelny podpis/y składającego/ych deklarację

Samouczek do pobrania

 

Przykłady wypełnienia deklaracji w zależnoci rodzju nieruchomoci:

Nieruchomość niezamieszkała

Nieruchomość zamieszkała

Nieruchomość mieszana

Nieruchomość letniskowa

 

Potwierdzenie złożenia deklaracji

Po złożeniu deklaracji podatnik otrzymuje drogą listowną potwierdzenie złożenia deklaracji czyli dokument  o charakterze informacyjnym, sporządzony na podstawie złożonej przez podatnika deklaracji.

Dokument zawiera dane nt. wysokości opłaty, daty obowiązywania, numeru kontrahenta, indywidualnego numeru rachunku bankowego. Należy pamiętać, że otrzymanie takiego dokumentu nie jest jednoznaczne z prawidłowym wypełnieniem deklaracji przez podatnika.

 

Formularz deklaracji do pobrania

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności