Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania deklaracji:

  • błędna data obowiązywania deklaracji
  • niezgodność danych z zawartych w deklaracji
  • brak wskazania nieruchomości, na której powstają odpady
  • brak wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • niezgodność stawki opłaty ze sposobem zbiórki odpadów
  • brak uzasadnienia do korekty deklaracji
  • brak podpisu składającego deklarację

 

W razie problemów z uzupełnieniem deklaracji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Numery telefonów znajdą Państwo w stopce strony lub w zakładce kontakt.