Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

SZKOŁY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ NA RZECZ CZYSTYCH MAZUR SZKOŁY ZAINTERESOWANE WSPÓŁPRACĄ NA RZECZ CZYSTYCH MAZUR

Grafika

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami zaprosił  szkoły do współpracy w zakresie propagowania nowoczesnych zasad postępowania z odpadami komunalnymi. Spotkanie z przedstawicielami jednostek oświatowych odbyło się 10 lutego w sali edukacyjnej ZUOK Spytkowo. Uczestniczyli w nim nauczyciele z 22 spośród 44 szkół działających na terenie MZM-GO.

1a
Podczas spotkania nauczycielom przekazane zostały kluczowe informacje dotyczące merytorycznej płaszczyzny współpracy oraz założeń nowoczesnej edukacji ekologicznej na przykładzie realizowanych od września 2015 r.  Mazurskich Warsztatów Komunalnych „REKO-EKO”. Nakreślone zostały też formalne zasady współpracy z placówkami oświatowymi. Nauczyciele wyrazili opinię o potrzebie sprecyzowania czytelnych zasad, które ułatwią szkołom skorzystanie z możliwości współdziałania – tj. realizacji wspólnych projektów edukacyjnych przy merytorycznym i finansowym wsparciu MZM-GO.

– Od momentu powstania Mazurskiego Związku edukujemy mieszkańców w tematyce ekologiczno-odpadowej – powiedział Przewodniczący Zarządu MZM-GO, Wojciech Ogłuszka. Teraz we współpracy z Państwem pragniemy wzmocnić dotychczasowe działania. To dobry moment na zainicjowanie wspólnych działań, ponieważ1 lipca br. wejdzie w życie nowe rozporządzenie ministra środowiska, wprowadzające m. in. ujednolicony system segregacji odpadów z podziałem na cztery frakcje. Poprzez wspólne realizacje z Państwa placówkami możemy lepiej przygotować się do nowej sytuacji, ale także skuteczniej edukować młodych mieszkańców – ucząc nowoczesnego spojrzenia na tematykę odpadową oraz szacunku do mazurskiej przyrody. Dziękuję za zainteresowanie naszą inicjatywą.


Gminę Banie Mazurskie reprezentował Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich
Gminę Budry – Szkoła Podstawowa w Sobiechach
Gminę Giżycko – Publiczne Gimnazjum w Wilkasach
Miasto Giżycko reprezentowały: Szkoła Podstawowa nr 4 , Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół Szkół nr 1, 2. Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Zespół Szkół Zawodowych oraz Hufiec Pracy
Gminę Kruklanki – Zespół Szkół w Kruklankach
Gminę Miłki – Zespół Placówek Oświatowych w Miłkach oraz Szkoła Podstawowa w Staświnach
Gminę Orzysz – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Orzyszu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce
Gminę Pozezdrze – Zespół Szkół w Pozezdrzu
Gminę Ryn – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie
Gminę Węgorzewo – Gimnazjum im. J. Helwinga w Węgorzewie, Szkoła Podstawowa w Perłach
Gminę Wydminy – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach oraz Zespół Szkół w Gawlikach Wielkich

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności