Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Konferencja „Selektywna zbiórka odpadów” w giżyckiej „Ekomarinie” Konferencja „Selektywna zbiórka odpadów” w giżyckiej „Ekomarinie”

Grafika

Kluczowe zagadnienia związane z aktualnymi wyzwaniami nowoczesnej gospodarki odpadami zostały omówione 9 czerwca w giżyckiej „Ekomarinie” podczas konferencji zorganizowanej przez Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami.

Spotkanie z udziałem specjalistów w dziedzinie gospodarowania odpadami oraz samorządowców otworzyli: Przewodniczący Zgromadzenia MZM-GO – Józef Karpiński wraz z Burmistrzem Giżycka – Wojciechem Karolem Iwaszkiewiczem.

Przewodniczący Zarządu MZM-GO – Wojciech Ogłuszka zaprezentował dotychczasowe osiągnięcia Związku w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, dane dotyczące ilości zebranych odpadów w latach 2013-2016, uzyskanych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych oraz szkła w instalacji ZUOK Spytkowo. Omówione zostało również zadanie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych. MZM-GO osiągnęło wszelkie zalecane przez ustawodawcę poziomy odzysku.

Radca Prawny -  Anna Osowska z kancelarii „Materna&Ossowska – Radcy Prawni, Spółka Partnerska” z Poznania omówiła aspekty prawne możliwości uchwalania regulaminów przez związki międzygminne, przestawiając podstawy prawne, dotychczas stosowane przez związki praktyki legislacyjne oraz orzecznictwo.

– Skoro wolą gmin, tworzących związek było przekazanie mu tylko części zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. zadań z zakresu gospodarki odpadami, to prawidłowa wykładnia przepisów tej ustawy, nie powinna prowadzić do ograniczenia kompetencji organów związku w zakresie przekazanych mu zadań, w stosunku do kompetencji organów tworzących związek gmin powiedziała Anna Ossowska.

Marek Ciołkowski reprezentujący Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie przedstawił wyniki kontroli i monitoringu gospodarki komunalnej w latach 2014-2016. Okazało się, że pomimo wprowadzenia w gminach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, niektóre  z nich nadal mają problem z uzyskaniem wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy frakcji biodegradowalnej, przekazywanej do składowania.

Eugeniusz Drapacz z Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Imprex” w Szczecinie omówił korzyści płynące z korzystania z nowoczesnych pojemników na odpady, zawierających wbudowane miniaturowe chipy, powiązane z systemem komputerowym zapisującym i analizującym dane z czytnika zamontowanego w śmieciarkach.

Krzysztof Kawczyński, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska w Krajowej Izbie Gospodarczej zaprezentował zagadnienie odpowiedzialności producentów w kształtowaniu efektywnego systemu gospodarowania odpadami. Zauważył, że pomiędzy Polską, a innymi krajami UE występują rażące dysproporcje w wysokości opłat uiszczanych przez przedsiębiorców za opakowania wprowadzane na rynek. W Polsce przedsiębiorcy dopłacają złotówkę rocznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w UE od 5-15 Euro.

– Sytuację naprawić może tylko zmiana przepisów oraz skuteczna egzekucja stanowionego prawa – powiedział Przewodniczący Krzysztof Kawczyński. – Ciągle jednak brakuje determinacji i woli politycznej dla faktycznej naprawy systemu.

„Odzysk różnych rodzajów opakowań aluminiowych w nowoczesnym systemie gospodarowania odpadami” – to temat wystąpienia Jacka Wodzisławskiego –  Prezesa Zarządu Fundacji „Recal.   Zaś Prezes Zarządu Organizacji Odzysku Opakowań S.A. „Rekopol” –  Jakub Tyczkowski, przedstawił rolę organizacji odzysku w nowym systemie zbiórki odpadów.

Grzegorz Rękawek, Menedżer ds. bezpieczeństwa użytkowników i ochrony środowiska w Fundacji Plastics Europe Polska podjął się próby odpowiedzenia na pytanie „Jak zorganizować selektywną zbiórkę tworzyw sztucznych?”.
– Konieczne jest stworzenie strategii, wskazującej cele i sposoby osiągania wyższych poziomów recyklingu, w której istotnym elementem powinno być finansowe wspieranie selektywnej zbiórki powiedział Grzegorz Rękawek. W jej tworzenie powinny być zaangażowani wszyscy interesariusze, m.in. operatorzy logistyczni, sortownie oraz recyklerzy.

Bogdan Meina, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprezentował Wojewódzki plan gospodarki odpadami 2016-2022 i omówił kierunki rozwoju. Województwo warmińsko-mazurskie zostało podzielone na 5 regionów gospodarki odpadami. Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami przynależy do Regionu Północno-Wschodniego. 
Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Mariusz Rychcik przybliżył nakreślił możliwości finansowania inwestycji komunalnej przez WFOŚiGW.

Dr inż. Sławomir Kasiński  z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie omówił aktualne trendy w europejskiej gospodarce odpadami i podjął się próby odpowiedzenia na pytanie „Czy Polska jest w stanie wprowadzić gospodarkę o obiegu zamkniętym”. Zauważył, że

– Spotkania z udziałem wybitnych specjalistów w branży gospodarowania odpadami są bardzo potrzebne i z pewnością  pomogą nam w osiągnięciu ambitnych celów dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz poziomów odzysku, jakie stawia przed nami Unia Europejska – podsumował Przewodniczący Zarządu MZM-GO – Wojciech Ogłuszka.

 

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności