Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Nieruchomości niezamieszkałe - zmiana w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieruchomości niezamieszkałe - zmiana w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Grafika

Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami zawiadamia, że z dniem 1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie nowe zasady w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkanych. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1579) wymusiła odejście od dotychczasowego sposobu postępowania. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze różnice:

Na terenie gmin należących do Związku od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje Uchwała nr III/14/2020 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a  powstają odpady komunalne. Jednak w związku z aktualnym brzmieniem zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm. – dalej jako ucpg) „Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy (…) do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej” (6c ust. 2c ucpg). Alternatywnym rozwiązaniem jest zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie oraz wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej na naszym terenie, w takim jednak wypadku Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami kontroluje posiadanie zarówno takich umów, jak i dowodów uiszczania opłat za usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 i a ucpg.

Od dnia 1 stycznia 2021 r., zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie Związku selektywne zbieranie odpadów komunalnych jest obowiązkiem wszystkich podmiotów funkcjonujących na tym obszarze. Z tego powodu przedsiębiorcy, którzy do tej pory prowadzili zbiórkę nieselektywną, muszą dostosować się do nowych wymogów i rozpocząć segregację.  
 
W związku z powyższym – w przypadku chęci kontynuowania współpracy po 1 stycznia 2021r. w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi z Mazurskim Związkiem Międzygminnym Gospodarka - Odpadami niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia w ciągu 7 dni od otrzymania niniejszego pisma. Niezłożenie oświadczenia spowoduje zakończenie współpracy i zabranie pojemników na odpady po 1 stycznia 2021r.


podpis oswiadczenia

(fot. pixabay)

Ponadto niezbędne będzie złożenie nowej deklaracji, która wskazywać będzie precyzyjnie zapotrzebowanie na odbiory konkretnych frakcji z określoną częstotliwością i na tej podstawie wskazywać aktualną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin złożenia deklaracji zostanie podany w formie ogłoszenia na stronie internetowej MZMGO, tj. www.mzmgo.mazury.pl

Informacyjnie: zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami (Uchwała Nr V/27/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.) w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następujące stawki opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych, w wysokości:    
1)    pojemnik o pojemności 120 l – 6,35 zł
2)    pojemnik o pojemności 240 l – 12,70 zł
3)    pojemnik o pojemności 360 l – 19,05 zł
4)    pojemnik o pojemności 1100 l – 58,21 zł
5)    pojemnik o pojemności 7000 l – 370,43 zł
6)    worek o pojemności 120 l – 18,19 zł

Natomiast miesięczna stawka opłaty podwyższonej za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych,  za pojemnik lub worek o określonej pojemności, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości:
1)    pojemnik o pojemności 120 l – 12,70 zł
2)    pojemnik o pojemności 240 l – 25,40 zł
3)    pojemnik o pojemności 360 l – 38,40 zł
4)    pojemnik o pojemności 1100 l – 116,42 zł
5)    pojemnik o pojemności 7000 l – 740,86 zł
6)    worek o pojemności 120 l – 36,38. zł

Uchwała do dnia dzisiejszego nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wszelkie dodatkowe informacje dostępne na stronie internetowej: https://mzmgo.mazury.pl/ ,w Biurze Związku oraz pod numerem telefonu 87 429 13 74, 575 363 177

informacja

zgoda na przystapienie do systemu

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności