Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Pierwsza deklaracja, nowa deklaracja, korekta deklaracji.... Pierwsza deklaracja, nowa deklaracja, korekta deklaracji....

Grafika

Pierwsza deklaracja.
Należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości.

Nowa deklaracja/zmiana w deklaracji.
Należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Składana jest w przypadku zmiany jakichkolwiek danych w deklaracji, dotyczących liczby osób, zmiany adresu korespondencyjnego, zgłoszenia posiadania własnego kompostownika, zgłoszenia posiadania karty dużej rodziny itp.

Korekta deklaracji.
Należy złożyć w przypadku wystąpienia błędu w wyliczeniu miesięcznej opłaty. Składana jest przeważnie na wezwanie do złożenia korekty deklaracji z urzędu

Właścicielu nieruchomości, pamiętaj o złożeniu deklaracji „zerowej” w przypadku zaprzestania użytkowania danej nieruchomości, np. w przypadku sprzedaży nieruchomości, zakończenia najmu, zakończenia działalności, przepisania nieruchomości na nowego właściciela (nowy właściciel musi złożyć pierwszą deklarację).  

Przypominamy, że wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy do 15-go dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy. Wyjątek stanowi roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą należy uiścić bez wezwania jednorazowo z góry do 31 lipca za bieżący rok kalendarzowy.

confused-2681507 1920

(fot. pixabay)

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności