Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Edukacja Edukacja

Grafika

Edukacja ekologiczna to formowanie wiedzy, a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. Cechuje ją silny wymiar wychowawczy, tym samym pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody, który powinien stać się trwałym elementem systemu wartości.

 

Cele edukacji ekologicznej skupiają się na:

 • poznawaniu motywów i sposobów ochrony środowiska
 • kształceniu umiejętności dostrzegania zjawisk w środowisku
 • przewidywaniu i ocenie pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka
 • kształtowaniu emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka
 • formowaniu i wzmacnianiu pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych zjawisk, obiektów przyrodniczych człowieka, a także w stosunku do elementów i całości tego środowiska
 • uświadomieniu odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu
 • rozwijaniu umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody 

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w ramach swoich celów statutowych zobowiązany jest realizacji zadaań  z zakresu edukacji ekologicznej wszystkich grup wiekowych mieszkańców gmin Zwiąku. 

 

Spośród najważniejszych działań edukacyjnych Związku można wyróżnić:

 • Ekologiczny piknik organizowany na przełomie maja i czerwca pod nazwą „Mazurski Festyn Ekologiczny Eko-Logika”
 • Liczne konkursy ekologiczne: „Rady na odpady” czy „Czarne punkty na zielonej mapie” i inne
 • Audycje radiowe: Cykliczny raport ekologiczny” „Naładuj się ekologicznie czyli to i owo o gospodarce odpadami” „Jesienno - Zimowe Porządki w Domowym Piecu” i inne
 • Informacje prasowe i ulotki
 • Biuletyn informacyjny pod nazwą „Błękitne Mazury” wydawany jako kwartalnik
 • Spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin Związku
 • Mazurskie Warsztaty komunalne w ZUOK Spytkowo - "REKO-EKO"

Zorganizowane przez Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w ubiegłych latach festyny eklogiczne zakończyły się powodzeniem i przebiegały pomyślnie, zgodnie z założeniami. Realizacja festynów przyczyniła się do zwiększenia akceptacji mieszkańców dla realizacji inwestycji budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie oraz wyeliminowała protesty mieszkańców przeciwko planowanej budowie zakładu.

Przeprowadzone konsultacje społeczne zyskały uznanie w oczach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który w roku 2011 w publikacji pod tytułem „Dobre praktyki konsultacji społecznych w projektach indywidualnych w latach 2007 – 2013” wyróżnił przeprowadzone działania, które zakończyły się sukcesem i odniosły pozytywny skutek tj. doprowadziły do wybudowania ZUOK Spytkowo.

Za działania w zakresie edukacji ekologicznej Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w 2016 roku odznaczony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pucharem recyklingu w kategorii edukacja ekologiczna oraz uzyskał tytuł Laureata konkursu Pucharu Racyklingu organizowanego przez miesięcznik „Przegląd Komunalny”.

Szczegółowych informacji na temat prowadzonych przez Związek działań edukacyjnych mogą Państwo zasięgnąć w zakładcę edukacja. 

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności