Edukacja ekologiczna to formowanie wiedzy, a tak偶e rozwijanie wra偶liwo艣ci oraz ch臋ci dzia艂ania na rzecz kszta艂towania i ochrony 艣rodowiska. Cechuje j膮 silny wymiar wychowawczy, tym samym pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody, kt贸ry powinien sta膰 si臋 trwa艂ym elementem systemu warto艣ci.

 

Cele edukacji ekologicznej skupiaj膮 si臋 na:

 • poznawaniu motyw贸w i sposob贸w ochrony 艣rodowiska
 • kszta艂ceniu umiej臋tno艣ci dostrzegania zjawisk w 艣rodowisku
 • przewidywaniu i ocenie pewnych nast臋pstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czyn贸w cz艂owieka
 • kszta艂towaniu emocjonalnego stosunku do okre艣lonych zjawisk i obiekt贸w w 艣rodowisku cz艂owieka
 • formowaniu i wzmacnianiu pozytywnych przekona艅 i postaw wobec okre艣lonych zjawisk, obiekt贸w przyrodniczych cz艂owieka, a tak偶e w stosunku do element贸w i ca艂o艣ci tego 艣rodowiska
 • u艣wiadomieniu odpowiedzialno艣ci za stan 艣rodowiska w najbli偶szym otoczeniu
 • rozwijaniu umiej臋tno艣ci racjonalnego korzystania z zasob贸w przyrody 

Mazurski Zwi膮zek Mi臋dzygminny 鈥 Gospodarka Odpadami w ramach swoich cel贸w statutowych zobowi膮zany jest realizacji zadaa艅  z zakresu edukacji ekologicznej wszystkich grup wiekowych mieszka艅c贸w gmin Zwi膮ku. 

 

Spo艣r贸d najwa偶niejszych dzia艂a艅 edukacyjnych Zwi膮zku mo偶na wyr贸偶ni膰:

 • Ekologiczny piknik organizowany na prze艂omie maja i czerwca pod nazw膮 鈥濵azurski Festyn Ekologiczny Eko-Logika鈥
 • Liczne konkursy ekologiczne: 鈥濺ady na odpady鈥 czy 鈥濩zarne punkty na zielonej mapie鈥 i inne
 • Audycje radiowe: Cykliczny raport ekologiczny鈥 鈥濶a艂aduj si臋 ekologicznie czyli to i owo o gospodarce odpadami鈥 鈥濲esienno - Zimowe Porz膮dki w Domowym Piecu鈥 i inne
 • Informacje prasowe i ulotki
 • Biuletyn informacyjny pod nazw膮 鈥濨艂臋kitne Mazury鈥 wydawany jako kwartalnik
 • Spotkania informacyjne z mieszka艅cami gmin Zwi膮zku
 • Mazurskie Warsztaty komunalne w ZUOK Spytkowo - "REKO-EKO"

Zorganizowane przez Mazurski Zwi膮zek Mi臋dzygminny 鈥 Gospodarka Odpadami w ubieg艂ych latach festyny eklogiczne zako艅czy艂y si臋 powodzeniem i przebiega艂y pomy艣lnie, zgodnie z za艂o偶eniami. Realizacja festyn贸w przyczyni艂a si臋 do zwi臋kszenia akceptacji mieszka艅c贸w dla realizacji inwestycji budowy Zak艂adu Unieszkodliwiania Odpad贸w Komunalnych w Spytkowie oraz wyeliminowa艂a protesty mieszka艅c贸w przeciwko planowanej budowie zak艂adu.

Przeprowadzone konsultacje spo艂eczne zyska艂y uznanie w oczach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, kt贸ry w roku 2011 w publikacji pod tytu艂em 鈥濪obre praktyki konsultacji spo艂ecznych w projektach indywidualnych w latach 2007 鈥 2013鈥 wyr贸偶ni艂 przeprowadzone dzia艂ania, kt贸re zako艅czy艂y si臋 sukcesem i odnios艂y pozytywny skutek tj. doprowadzi艂y do wybudowania ZUOK Spytkowo.

Za dzia艂ania w zakresie edukacji ekologicznej Mazurski Zwi膮zek Mi臋dzygminny 鈥 Gospodarka Odpadami w 2016 roku odznaczony zosta艂 przez Narodowy Fundusz Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej, Pucharem recyklingu w kategorii edukacja ekologiczna oraz uzyska艂 tytu艂 Laureata konkursu Pucharu Racyklingu organizowanego przez miesi臋cznik 鈥濸rzegl膮d Komunalny鈥.

Szczeg贸艂owych informacji na temat prowadzonych przez Zwi膮zek dzia艂a艅 edukacyjnych mog膮 Pa艅stwo zasi臋gn膮膰 w zak艂adc臋 edukacja.