Click on bin
Pedestrian Crossing
X
Hej!
Nazywam się Suchy Kuba i mieszkam w pojemniku oznaczonym kolorem żółtym.
Do mojego pojemnika wrzucaj:
Do pojemnika nie powinny trafiać: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, zużyte baterie, odpady wielkogabarytowe i eklektroodpady, odpady porozbiórkowe, zużyte opony, chemikalia z gospodarstw domowych.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej kliknij tutaj.
Witam!
Jestem Mokra Kora. Zamieszkuję pojemnik oznaczony kolorem brązowym.
Do mojego pojemnika wrzucaj:
Do pojemnika nie powinny trafiać: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, zużyte baterie, odpady wielkogabarytowe i eklektroodpady, odpady porozbiórkowe, zużyte opony, chemikalia z gospodarstw domowych.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej kliknij tutaj.
Cześć!
Mówią na mnie Zmieszany Florek. Mieszkam w pojemniku oznaczonym kolorem szarym.
Do mojego pojemnika wrzucaj wszystkie odpady których nie możemy zaliczyć do sychych lub mokrych lub wszystkie odpady w przypadku braku segregacji.
Do pojemnika nie powinny trafiać: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, zużyte baterie, odpady wielkogabarytowe i eklektroodpady, odpady porozbiórkowe, zużyte opony, chemikalia z gospodarstw domowych.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej kliknij tutaj.