Konkurs „Rady na odpady”

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami ogłasza Konkurs Ekologiczny „Rady na odpady” pod hasłem: „Drugie życie odpadów” adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Drodzy uczestnicy, w ramach konkursu wybierzemy najlepsze prace w kategoriach:
• Szkolne, przedszkolne oddziały zerowe – prace grupowe
• klasy 1-4 szkół podstawowych – prace indywidualne
• Klasy 5-8 szkół podstawowych - prace indywidualne
• Szkoły średnie - prace indywidualne
• Konkurs indywidualny, osoby pełnoletnie - prace indywidualne

Zadania konkursowe

Zadaniem do wykonania w kategoriach 1-3 jest stworzenie „coś z niczego” z wykorzystaniem rzeczy niepotrzebnych – odpadów.

Zadaniem do wykonania w kategoriach 4-5 jest stworzenie filmu lub prezentacji multimedialnej zachęcającej powtórnego wykorzystania rzeczy już niepotrzebnych.

Nagrody

Przedszkolaki i uczniowie szkolnych oddziałów zerowych – zabawki; uczniowie szkół podstawowych – nagrody rzeczowe;

Warunki udziału w konkursie

Konkursowe prace należy składać w siedzibie MZMGO do 19 maja 2023r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie nastąpi podczas Mazurskiego Festynu Ekologicznego – „Eko-Logika”, który odbędzie się 3 czerwca 2023r. na scenie Mazurskiego Festynu Ekologicznego - „Eko-Logika” 2023, która odbędzie się Rynku w Srokowie w godzinach 11:00 – 15:00.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

śmieci

Wydłużenie terminu składania oświadczeń o wyjściu z systemu gminnego przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Zarząd Związku podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, pisemnych oświadczeń o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek do dnia 19 maja 2023 r.

Program usuwania folii rolniczych 2023

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rolnicy mogą składać wnioski do udziału w programie w Mazurskim Związku Międzygminnym- Gospodarka Odpadami (ul. Pocztowa 2 w Giżycku). Szczegóły w bip

 

logo narodowy fundusz ochrony

Chętnie zaopiekujemy się Twoją niepotrzebną już choinką

Chętnie zaopiekujemy się Twoją choinką. Zmielone w zakładzie drzewka będą składnikiem przyszłego kompostu. Wystarczy, że zostawisz choinkę obok pojemnika na odpady bio. Operator zabierze drzewko, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów bio. W zabudowie wielorodzinnej choinkę zostaw w wyznaczonym miejscu przy altanie lub (gdy nie ma altany) przy brązowym pojemniku na bioodpady. Jeśli nie chcesz czekać na odbiór odpadów bio, dostarcz choinkę do jednego z PSZOK.

smietniki choinka

Harmonogramy odbioru odpadów na 2023 rok

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych, elektroodpadów, wielkogabarytów, popiołu i leków są dostępne w zakładce harmonogramy. Nowością w harmonogramach jest dodatkowe oznaczenie w postaci literki [M] oznaczające mycie pojemników w wybranym terminie.

kalendarz

Dzień wolny od pracy dla pracowników MZM GO

Dzień 31 października 2022r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w Giżycku. Dzień wolny zostanie odpracowany w dniu 05 listopada 2022r.

Budowa stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo

Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami podpisał umowę na budowę stacji przeładunkowej i PSZOK w miejscowości Węgorzewo, przy ul. 11-go Listopada 31. Obiekt wybuduje firma Kapibara Sp. z o.o. Sp.k.  z Knurowa, wyłoniona w przetargu nieograniczonym. Umowy koszt budowy to 6 993 101,97 zł z czego 4 750 000, 00 zł stanowi dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Planowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma za zadanie zapewnić mieszkańcom gminy Węgorzewo poprawę efektywności systemu gospodarowania odpadami. Odpady będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami. Stacja przeładunku odpadów będzie prowadzić magazynowanie i przeładunek odpadów obojętnych.

W ramach inwestycji powstaną place manewrowe, budynki i budowle: garaż 2 stanowiskowy, kontener socjalny, magazyn odpadów surowcowych (papier, makulatura, opakowania metalowe, tworzywa sztuczne), wiata magazynowa na duże kontenery, wiata magazynowa na małe kontenery z magazynem na odpady niebezpieczne, magazyny na kącik wymiany rzeczy używanych i ZSSE,  kontener obsługi wagi i waga najazdowa, plac „Kącik edukacyjny” – ścieżka edukacyjna. Cały obiekt otoczony będzie zielenią ozdobno-izolacyjną. Jeśli to możliwe Wykonawca zachowa jak najwięcej drzew, które znajdują się na przyszłym placu budowy.

Obiekt ma stworzyć możliwość obniżenia kosztów transportu poprzez czasowe magazynowanie i przeładowywanie odpadów z pojazdów mniejszych na większe dostosowane do transportu masowego. PSZOK będzie pełnił również ważny element działań edukacyjnych prowadzonych przez Związek.

pszok
mapka
polski ład