Mazurski Festyn Ekologiczny Eko-Logika 2023

Eko-Logika w Srokowie za nami.

Wyniki konkursu " Rady na odpady" 2023

Komisja konkursowa MZMGO wybrała najlepsze prace w ramach konkursu " Rady na odpady" pod hasłem " Drugie życie odpadów"

 

Kategoria 1. Szkolne, przedszkolne oddziały zerowe – prace grupowe

I miejsce:

Grupa „Starszaki” Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym

II miejsce:

Oddział Przedszkolny – „Zerówka” przy Szkole Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

 

Kategoria 2. Klasy 1-4 szkół podstawowych – prace indywidualne

I miejsce
Hana Zamielska – klasa Ia, Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

II miejsce
Nikola Ringiel – klasa IIa, Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

III miejsce:
Julia Niewęgłowska – klasa IIa, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Janusza Korczaka w Giżycku

 

Dodatkowo w powyższej kategorii Komisja konkursowa przyznała 3 wyróżnienia:

1. Wiktoria Kryk – klasa IIIb, Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

2. Artur Wróbel – klasa IIa, Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

3. Hanna Kowalska – klasa IIa, Szkoła Podstawowa im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie

 

Kategoria 3. Klasy 5-8 szkół podstawowych – prace indywidualne

I miejsce:
Diana Zdanowska – klasa V, Szkoła Podstawowa im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bystrym

 

Kategoria 4. Szkoły średnie – prace indywidualne

Brak zgłoszonych prac.

 

Kategoria 5. Konkurs indywidualny – osoby pełnoletnie

Brak zgłoszonych prac.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom z udział w konkursie. Laureatom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród, które zaplanowaliśmy w trakcie Mazurskiego Festynu Ekologicznego - Ekologika 2023 r. 3 czerwca w Srokowie.

Ekologiczne spotkanie w Srokowie

Mazurski Festyn Ekologiczny Eko-Logika 2023 w Srokowie

Mazurski piknik z rozmowami o odpadach w tle, to znak rozpoznawczy festynu „Eko-Logika”. Tradycyjnie nie zabraknie regionalnej kuchni przygotowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Srokowo oraz tematycznych stoisk edukacyjnych. Organizator imprezy Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami, poprzez kulturalno–rozrywkowe wydarzenia i dobrą zabawę, stara się przybliżać uczestnikom proekologiczną tematykę i edukować w zakresie gospodarki odpadami. Tegoroczna Eko-Logika oferowała będzie szereg tematycznych stoisk edukacyjnych.

 

Kwiaty za odpady, warsztaty recyklingowe, kolory holi i dmuchańce!

Główną atrakcją Srokowskiej imprezy będzie „Mazurski automat do butelek”, w którym będzie można zamienić butelki PET na sadzonki kwiatów. Obowiązują proste zasady, za każde przyniesione 20 butelek PET, wydajemy roślinę. Obowiązuje limit 5 roślin na osobę. „Akademia młodego recyklera” to miejsce w którym powstaje „coś z niczego”. Uczestnicy zabawy wykonają obrazki w 3D, węże z korków od butelek, słonie z rolek po papierze toaletowym, rakiety z rolek po ręcznikach papierowych, żółwie ze spodów po butelkach plastikowych, pociągi z rolek po papierze toaletowym, popity, kolorowanki dla najmłodszych. Młodzi recyklerzy zbudują również ogromnego robota z kartonów. Dodatkową atrakcją stoiska będą bańki mydlane, balony, eksplozja kolorów (holi). Dobrą zabawę dla najmłodszych zagwarantują także odpadowe gry i zabawy: tematyczny twist, wieloformatowe gry planszowe, segregacja odpadów na wesoło czy quiz odpadowy. Tuż obok  stoiska z grami, znajdować się będzie ogromna dmuchana zjeżdżalnia i tor przeszkód.

Śmieciarka dwukomorowa czy Antyazbestowe Miasteczko?

„Jak działa śmieciarka” to stoisko zorganizowane przez firmę transportującą odpady. W ramach tego stoiska goście wydarzenia poznają szczegóły pracy operatora śmieciarki. Bedzie to niesamowita okazja do zbaczania „od środka” pojazdu odbierającego odpady oraz sprawdzenia, czy rzeczywiście posiada dwie komory do gromadzenia odpadów. Natomiast tajemniczo brzmiące „Antyazbestowe miasteczko” to miejsce, w którym porusza się problematykę usuwania wyrobów zawierających azbest, możliwości finansowania usuwania azbestu oraz stosowania alternatywnych pokryć dachowych.

Zbiórka elektroodpadów

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Spytkowo przeprowadzi w ramach swojego stoiska zbiórkę zużytego sprzętu elektronicznego. Za każdy przyniesiony elektro-odpad czeka niespodzianka.

Koncerty i zbiórka pieniędzy na leczenie Jasia Korshenrich

Na scenie wystąpią uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Srokowie oraz zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie. Jako gwiazda wystąpi Załoga dr. Bryga. Centrum Wolontariatu w Kętrzynie, Centrum Usług Społecznych Srokowo i Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Srokowo przeprowadzą zbiórkę funduszy na leczenie Jasia Korshenrich. Podczas imprezy nastąpi również rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych, ogłoszonych przez MZMGO, „Rady na Odpady” i konkurs „Zbiórki makulatury.

Mobilny punkt informacyjny

W ramach festynu mieszkańcy będą mogli załatwić sprawy urzędowe związane z gospodarką odpadami w mobilnym punkcie informacyjnym. Pracownicy MZMGO odpowiedzą na pytania w zakresie zbiórki odpadów komunalnych, przyjmą deklaracje wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedstawią program usuwania odpadów pochodzenia rolniczego (folia rolnicza) oraz azbestu, przyjmą też wnioski chętnych do udziału w programach.

Do zobaczenia w Srokowie

Mazurskim jeziorom, łąkom i lasom wciąż daleko do idealnej czystości. Trzeba też dążyć do ograniczenia ilości produkowanych odpadów i zwiększenia odzysku surowców wtórnych. Zapraszamy mieszkańców Srokowa do aktywnego udziału w Mazurskim Festynie Eklogicznym Eko-Logika. Plac rynkowy w Srokowie, 3 czerwca 2023 (sobota) od 10:00.

 

 

Wstrzymujemy przyjmowanie foli rolniczych

Wstrzymujemy przyjmowanie foli rolniczych w ZUOK Spytkowo. O kontynuacji programu poinformujemy Państwa niezwłocznie. W razie pytań prosimy o kontakt 87 429 13 74 wew. 5

Wydłużenie terminu składania oświadczeń o wyjściu z systemu gminnego przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Na wniosek Właścicieli Nieruchomości Niezamieszkałych, Zarząd Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania pisemnych oświadczeń o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Związek do dnia 26 maja 2023 r. Jest to termin ostateczny z uwagi na konieczność ogłoszenia postępowania na odbiór i transport odpadów komunalnych.

 

Czy i na jakich podstawach prawnych przedsiębiorca, który złoży oświadczenie o wystąpieniu z gminnego systemu gospodarowania odpadami, może do systemu gminnego wrócić.

Przedsiębiorcy z terenu gmin współtworzących MZMGO mogą złożyć oświadczenie o wyjściu z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do 19 maja 2023r.  Złożenie oświadczenia w tym terminie skutkowało będzie wyjściem z gminnego systemu od 1 stycznia 2024 r. na okres trzech lat tj. na okres trwania umowy z nowym wykonawcą usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych. Powrót do systemu możliwy jest jedynie w przypadku odwołania złożonego oświadczenia o wystąpieniu z systemu w terminie do 19 maja 2023. W innym przypadku powrót do systemu  będzie możliwy od 1 stycznia 2027r.

Wyjście z systemu

Przyjmujemy folię rolniczą od wtorku 16 maja 2023r.

Rolnicy, który złożyli wnioski o dofinansowanie kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej mogą przywozić odpady do PSZOK Spytkowo (Spytkowo 69) od wtorku 16 maja 2023 r.

  1. Przyjęcie odpadów wyłącznie w dniach: od wtorku do piątku w godzinach 7:00 – 14:00,
  2. Wypełnienie oświadczeń oraz zważenie odpadów będą odbywały się w punkcie WAGA ZUOK Spytkowo
  3. Rozładunek wyłącznie w punkcie PSZOK ZUOK Spytkowo,
  4. Rozładunek tylko i wyłącznie we własnym zakresie. Rolnik sam rozładowuje folie do kontenerów.
  5. Rozładunek może się odbyć tylko i wyłącznie po uzupełnieniu zaświadczenia przez rolnika w punkcie WAGA.

Wnioski do udziału w programie można składać na bieżąco w biurze Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami  Szczegóły programy na naszym bip https://mzmgo.mazury.pl/program-usuwania-folii-rolniczych-2023/

WYNIKI KONKURSU ZBIÓRKI MAKULATURY edycja 2022/2023

Organizatorzy konkursu zbiórki makulatury edycja 2022/2023, zgodnie z regulaminem przyznają nagrody w dwóch kategoriach:

Grupa I (placówka o liczebności do 100 osób):

I miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lisach Przedszkole "Bajkolandia"

Wyróżnienie: Szkoła Podstawowa im. K.J. Gałczyńskiego w ZSP w Okartowie

 

Grupa II (placówka o liczebności powyżej 100 osób):

I miejsce: Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku

II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Księdza Kardynała Wyszyńskiego w Bystrym

Wyróżnienie:

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

Przedszkole Miejskie nr 1 w Giżycku z odziałem integracyjnym

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Feliksa Nowowiejskiego w Wydminach

Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie

 

Zestawienie wyników

Laureatom konkursu gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłych edycjach. Wręczenie nagród nastąpi 3 czerwca 2023, podczas Mazurskiego Festynu Ekologicznego Eko-Logika 2023 w Srokowie. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 1 621 uczniów, łącznie uzyskując wynik 12 440 kg makulatury.

 

Kryteria oceny:

Grupa I: 

Główna nagroda o wartości 4 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 20 kg/os.

II miejsce nagroda o wartości 2 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 15 kg/os.

III miejsce nagroda o wartości 1 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 10 kg/os.

Grupa II: 

Główna nagroda o wartości 4 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 10 kg/os.

II miejsce nagroda o wartości 2 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 7 kg/os.

III miejsce nagroda o wartości 1 000 zł dla Placówki, która uzyska najwyższy wskaźnik ilości zebranej makulatury powyżej 5 kg/os.

Pozostałe placówki, które uzyskają wskaźnik zebranej makulatury powyżej 2 kg/os. otrzymują nagrodę o wartości 200 zł.

Mazurski Festyn Ekologiczny Eko-Logika 2023

Mazurskim jeziorom, łąkom i lasom wciąż daleko do idealnej czystości. Przez kulturalno-rozrywkowe wydarzenie i dobrą zabawę zamierzymy przybliżać uczestnikom proekologiczną tematykę i edukować społeczność lokalną oraz turystów w zakresie efektywnej gospodarki odpadami.

Mazurski Festyn Ekologiczny Eko-Logika 2023 jest kolejną edycją tego typu przedsięwzięcia. Pierwsza edycja odbyła się 30 maja 2009r. w miejscowości Spytkowo. Po pięciu latach Ekologika stała się imprezą objazdową organizowaną co roku w innej mazurskiej gminie. Tegoroczny festyn odbędzie się w Srokowie 3 czerwca 2023.

W ramach festynu będą prowadzone „warsztaty odpadowe”, które mają za zadanie rozbudzić świadomość ekologiczną. Postaramy się uświadomić uczestnikom zajęć, że odpady to cenne surowce i co za tym idzie „Życie odpadu nie kończy się w momencie wrzucenia do kosza. Kosz i ZUOK Spytkowo to tylko poczekalnia. Odpady w zakładzie są sortowane i przekazywane recyklerom do ponownego odzysku. Tylko niewielka część odpadów, uznanych za bezużyteczne trafia na składowisko.” Uświadomienie tej prawidłowości, ma doprowadzić do zmiany postrzegania kwestii związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Nasze metody nauczania to: działanie praktyczne, doświadczenie, metoda twórczo-skojarzeniowa, zabawa. Nie zabraknie dyskusji, wyzwań ekologicznych, gier i quizów. Zajęcia pobudzą wyobraźnię i kreatywność uczestników. Z recyklingowych surowców np. umytych opakowań i makulatury stworzymy zabawki, instrumenty muzyczne oraz przedmioty użytkowe. Pozornie nieprzydatne odpady, otrzymają drugie życie. Uczestnicy dowiedzą się również, jak właściwie postępować z odpadami oraz na czym polegają procesy recyklingu.  Festyn będzie poświęcony jak co rocznie wszystkim mieszkańcom naszego regionu.

Zapraszamy 3 czerwca (sobota) do Srokowa. Imprezę zaczynamy o godz 10:00 Dokładny plan imprezy już niebawem.

Konkurs „Rady na odpady”

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami ogłasza Konkurs Ekologiczny „Rady na odpady” pod hasłem: „Drugie życie odpadów” adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej. Drodzy uczestnicy, w ramach konkursu wybierzemy najlepsze prace w kategoriach:
• Szkolne, przedszkolne oddziały zerowe – prace grupowe
• klasy 1-4 szkół podstawowych – prace indywidualne
• Klasy 5-8 szkół podstawowych - prace indywidualne
• Szkoły średnie - prace indywidualne
• Konkurs indywidualny, osoby pełnoletnie - prace indywidualne

Zadania konkursowe

Zadaniem do wykonania w kategoriach 1-3 jest stworzenie „coś z niczego” z wykorzystaniem rzeczy niepotrzebnych – odpadów.

Zadaniem do wykonania w kategoriach 4-5 jest stworzenie filmu lub prezentacji multimedialnej zachęcającej powtórnego wykorzystania rzeczy już niepotrzebnych.

Nagrody

Przedszkolaki i uczniowie szkolnych oddziałów zerowych – zabawki; uczniowie szkół podstawowych – nagrody rzeczowe;

Warunki udziału w konkursie

Konkursowe prace należy składać w siedzibie MZMGO do 19 maja 2023r. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie nastąpi podczas Mazurskiego Festynu Ekologicznego – „Eko-Logika”, który odbędzie się 3 czerwca 2023r. na scenie Mazurskiego Festynu Ekologicznego - „Eko-Logika” 2023, która odbędzie się Rynku w Srokowie w godzinach 11:00 – 15:00.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

śmieci