Co to jest nieruchomość niezamieszkała?

Jest to nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy np.:  firmy i instytucje.