Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

System gospodarowania odpadami System gospodarowania odpadami

Grafika

Nowelizacja ustawy utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. "rewolucja śmieciowa" zakładała przekazanie odpowiedzialności za odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych samorządom. Gminy współtworzące Mazurski Związk Międzygminny – Gospodarka Odpadami zdecydowały o przekazaniu swoich obowiązków wynikających z nowelizacji ustawy Związkowi, który od 01 lipca 2013r. zapewnia swoim mieszkańcom odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w całości przeznaczane są na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na terenie Związku.

Realizując zapisy znowelizowanej 1 lipca 2011 r. ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 391 ze zmianami), Zgromadzenie Związku przyjęło szereg uchwał regulujących działanie nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie gmina współtworzących Związk: w sprawie ujednolicenia zasad utrzymania czystości i porządku w gminach Związku w zakresie gospodarki odpadami, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemniki, w sprawie określenia szczegółowego sposoby i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania tych odpadów, w sprawie określenia terminu, częstotliwości uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie podziału na sektory, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. Większość uchwal w poźniejszym okresie była wielokrotnie zmieniana.

Obszar miast i gmin współtworzących Mazurski Związk Międzygminny – Gospodarka Odpadami został podzielony na dwa sektory.

SEKTORr

Kolejnym etapem wdrożenia nowego systemu było przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów komunalnych z Sektora I i Sektora II. Z wyłonionymi Wykonawcami zostały podpisane umowy na świadczenie usług odbioru transportu odpadów komunalnych. Cały strumień odpadów komunalnych z obszaru gmin wchodzących w skład Maurskiego Związku Międzygminego - Gospodarka Odpadami trafia do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności