Preloader

Ładowanie...

Przejdź do treści
Wersja kontrastowa
 • a
 • a +
 • a ++

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa i jednostki publiczne) Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa i jednostki publiczne)

Grafika

Szanowni Państwo, pojawiła się długo oczekiwana przez samorządy, zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmienione 23 września przepisy umożliwiły urealnienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami na nieruchomościach, których właścicielami są przedsiębiorcy i jednostki publiczne.

Poprzednia ustawa, z 19 lipca 2019 roku wprowadziła zupełnie nierynkowe, całkowicie odbiegające od rzeczywistości maksymalne stawki opłat od nieruchomości niezamieszkałych. Ustawa narzuciła sztywną opłatę za pojemnik 1100 litrowy, która  nie mogła być wyższa niż 54,18 zł. Równocześnie inne zapisy tej samej ustawy spowodowały gwałtowny wzrost kosztów obsługi systemu. Wyższe ceny za odbiór i transport odpadów wynikające między innymi z obowiązku segregacji, (dostarczenie dodatkowych pojemników) oraz znaczny wzrost kosztów zagospodarowania, spowodowały, że średnia cena obsługi 1 tony odpadów przekroczyła 1 200 zł. Przy tak ustalonej górnej stawce opłat za pojemnik, przyjmując minimalną gęstość odpadów, w pojemniku 1100 litrowym nie mogłoby być ich więcej niż 43 kg. Co jest zupełnie nierealne. Wiele samorządów m.in. Łódź, Warszawa, Związek Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego ''Czyste Środowisko" z obawy przed finansowymi konsekwencjami wprowadzenia górnych stawek opłat, zdecydowało o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z lokalnych systemów gospodarowania odpadami. Inne przestały wyposażać przedsiębiorców w pojemniki lub otwarcie mówiły o konieczności dopłacania do systemu ze zwiększonych opłat od mieszkańców. Zgromadzenie Mazurskiego Związku, mając na uwadze kwestie ekonomiczne i środowiskowe (możliwość wpływania na strumienie odpadów) nie zrezygnowało z obsługi przedsiębiorców i jednostek publicznych, mimo trudnej sytuacji. Nie żałujemy tej decyzji. 

Zmieniona ustawa pozwoliła na przyjęcie stawek opłat, które pokryją rzetelnie obliczone koszty utrzymania systemu. Uchwała Zgromadzenia określająca nowe stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych została podjęta i opublikowana w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego na początku listopada. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wniosła zastrzeżeń do sposobu ich kalkulacji. Nowe stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych na terenie Związku, będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku.

 

Uchwała NR IV/10/2021 Zgromadzenia Mazurskiego Związku Miedzygminnego - Gospodarka Odpadami z dnia 4 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

 

Stawki opłat przyjęte w gminach sąsiednich. 

 obraz 2021-12-01 120857

 

 

Partnerzy

 • Banie Mazurskie
 • Budry
 • Giżycko
 • Miasto Giżycko
 • Kruklanki
 • Milki
 • Orzysz
 • Ryn
 • Srokowo
 • Węgorzewo
 • Wydminy

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Polityka prywatności