bip
Uczyńmy wspólnie
Czystsze Mazury
Skontaktuj się z nami!
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa MZMGO

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa MZMGO.

 • Data publikacji strony internetowej: 2005-10-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treść w trakcie przygotowania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-17
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Ogłuszka.
 • E-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl
 • Telefon: 87 429 13 74

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zarząd Mazurskiego Związku Miedzygminnego - Gospodarka Odpadami
 • Adres: ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
 • E-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl
 • Telefon: 87 429 13 74

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami, ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko. Pomieszczenia biura znajdują się w dwóch lokalizacjach: Parter budynku - Punkt Obsługi Petenta. Do pomieszczeń biurowych dostać się można schodami przez główne drzwi wejściowe do budynku. Osoby niepełnosprawne mające problem z poruszaniem się, mogą dostać się do pomieszczeń poprzez boczne wejście do budynku, które wyposażone są w podjazd. Dalej aby dostać się do pomieszczeń Punktu Obsługi Klienta należy przejść przez drzwi wewnętrzne. Z powodu pandemii wirusa drzwi wewnętrzne są zamknięte. Aby przejść przez drzwi należy zgłosić zamiar przejścia telefonicznie. Po zakończeniu obostrzeń związanych z pandemia wirusa drzwi będą otwarte na stałe. Pietro budynku - Pozostałe pomieszczenia biurowe. Do pomieszczeń biurowych dostać się można dwiema kondygnacjami schodów. Osoby niepełnosprawne mające problem z poruszaniem się przyjmowane są w Punkcie Obsługi Petenta. Aby osoba niepełnosprawna mająca problemy z poruszaniem się mogła spotkać się z pracownikiem pomieszczeń biurowych na piętrze, zamiar spotkania musi zgłosić telefonicznie.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Treść w trakcie przygotowania.

Inne informacje i oświadczenia

Treść w trakcie przygotowania.

Menu
NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail aby dostawać powiadomienia: 
najświeższe aktualności, wydarzenia imprezy oraz komunikaty.
zapisz się
Nasze gminy
Biuro
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 13 74
tel. 575 363 177

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

Godziny pracy:
od PN do PT: 7:30 - 15.30
© 2006 - 2023 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram