bip
Uczyńmy wspólnie
Czystsze Mazury
Skontaktuj się z nami!
Polityka RODO - Informacja odnośnie przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami z siedzibą w ul., 11-500 Giżycko przy ul. Pocztowa 2. Może się z Pan/Pani z Nami kontaktować poprzez numer tel. 48 87 429 13 74  lub adres email biuro@mzmgo.mazury.pl

Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod nr tel. 87 429 13 74  bądź adresem e-mail: iod@mzmgo.mazury.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu statutowej działalności w obszarze gospodarką odpadami.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym w formularzu Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/12/2017 a w szczególności:

 • Numer Pesel
 • Numer NIP
 • ID Podatnika
 • ID Posesji
 • ID Deklaracji
 • Imię, drugie imię, nazwisko
 • Dane identyfikujące podmiot (Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod poctowy, Poczta, Regon, KRS, Numer Telefonu, Adres emial)
 • Dane nieruchmości na której powstają odpady (Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Poczta, Numer Księgi Wieczystej)
 • Dane do korespondencji (Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer domu, Numer lokalu, Kod pocztowy, Poczta)

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie obsługi wywzu nieczystości, administracyjnej, informatycznej oraz innych realizujących zadania na rzecz Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka odpadami.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.

Ma Pani/Pan prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia   lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych nie jest możliwe realizowania obowiązku ustawowego.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Menu
NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail aby dostawać powiadomienia: 
najświeższe aktualności, wydarzenia imprezy oraz komunikaty.
zapisz się
Nasze gminy
Biuro
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 13 74
tel. 575 363 177

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

Godziny pracy:
od PN do PT: 7:30 - 15.30
© 2006 - 2023 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram