bip
Uczyńmy wspólnie
Czystsze Mazury
Skontaktuj się z nami!
Deklaracja

Formularz deklaracji do pobrania

Nieruchomości zamieszkałe

Nieruchomości niezamieszkałe

Uzupełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta MZM-GO (ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko), przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Deklaracja jest jednoczesnym zobowiązaniem do comiesięcznego wnoszenia opłaty w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Mieszkańcy nie będą otrzymywać faktur do zapłaty.

Najczęściej popełniane błędy podczas wypełniania deklaracji

  • błędna data obowiązywania deklaracji
  • niezgodność danych z zawartych w deklaracji
  • brak wskazania nieruchomości, na której powstają odpady
  • brak wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • niezgodność stawki opłaty ze sposobem zbiórki odpadów
  • brak uzasadnienia do korekty deklaracji
  • brak podpisu składającego deklarację

W razie problemów z uzupełnieniem deklaracji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Inne druki

Menu
NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail aby dostawać powiadomienia: 
najświeższe aktualności, wydarzenia imprezy oraz komunikaty.
zapisz się
Nasze gminy
Biuro
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 13 74
tel. 575 363 177

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

Godziny pracy:
od PN do PT: 7:30 - 15.30
© 2006 - 2023 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram