bip
Uczyńmy wspólnie
Czystsze Mazury
Skontaktuj się z nami!
Segregacja - Inne odpady

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Odpady budowlane i remontowe pochodzące z gospodarstw domowych można dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Twojej okolicy. Pracownicy PSZOK nieodpłatnie odbiorą odpady budowlane i remontowe i przekażą do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o. gdzie, zostaną  poddane procesom odzysku. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicznych. Istnieje możliwość zamówienia odpłatnie dodatkowego pojemnika na gruz budowlany, w tym celu prosimy o kontakt.

Elektroodpady

Elektroodpady są to odpady powstające w naszych domach, do których możemy zaliczyć: Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia zawierające freon – sprzęt RTV/AGD, komputery, telefony itp. Ekeltroodpady odbierane są zgodnie z przedstawionym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Terminy planowanych zbiórek można sprawdzić na naszej stronie internetowej w zakładce harmonogramy. Terminy zbliżającej się zbiórki będą także podane w lokalnej gazecie oraz radiu. Elektroodpady można także dostarczyć własnym transportem do najbliższego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Pracownicy PSZOK nieodpłatnie odbiorą elektroodpady i przekażą do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. gdzie zostaną poddane procesom unieszkodliwiania. Nieodpłatne zbiórki elektroodpadów dotyczą tylko i wyłącznie osób fizycznych!

Wielkogabaryty

Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na ich duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady. Do odpadów wielkogabarytowych możemy zaliczyć: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. Odpady wielkogabarytowe odbierane są zgodnie z przedstawionym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Terminy planowanych zbiórek można sprawdzić na naszej stronie internetowej w zakładce harmonogramy. Terminy zbliżającej się zbiórki będą także podane w lokalnej gazecie oraz radiu. Odpady wielkogabarytowe można także dostarczyć własnym transportem do najbliższego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Pracownicy PSZOK nieodpłatnie odbiorą odpady wielkogabarytowe i przekażą do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o. gdzie, zostaną  poddane procesom odzysku. Nieodpłatne zbiórki odpadów wielkogabarytowych dotyczą tylko i wyłącznie osób fizycznych!

Zużyte opony

Zużyte opony z wyjątkiem opon samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i pojazdów rolniczych (np. ciągniki) pochodzące z gospodarstw domowych można dostarczyć własnym transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Twojej okolicy. Pracownicy PSZOK nieodpłatnie odbiorą zużyte opony i przekażą do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. gdzie, zostaną  poddane procesom odzysku.

Chemikalia

Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych: resztki farb, lakierów itp. przyjmuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o. o.  Odpady zostaną bezpiecznie zmagazynowane do czasu odebrania ich przez specjalistyczne firmy.

Przeterminowane leki

Do pojemników na przeterminowane leki, które znajdują się w większości aptek, można wrzucać wszystkie przeterminowane leki z wyjątkiem leków cytotoksycznych i cytostatycznych (to grupa substancji naturalnych i syntetycznych używanych w chemioterapii nowotworów itp.) Nie wrzucaj przeterminowanych leków do toalety! Jeśli uważasz, że w Twojej miejscowości brakuje pojemnika na przeterminowane leki, skontaktuj się z nami. 
Zapraszamy do współpracy.

Baterie i akumulatory

Co to jest bateria?
Bateria to jedno (lub więcej) ogniwo galwaniczne przeznaczone do zasilania różnych urządzeń przenośnych, np. żarówki w latarce elektrycznej. Przyglądając sie baterii możemy zauważyć, że posiada ona dwa bieguny - jeden dodatni, oznaczony "+", drugi ujemny - oznaczony "-". W przypadku typowych baterii cylindrycznych, jak R6/AA czy R14/C (używanych np. do zasilania latarek czy zabawek) biegunami są końce baterii. W akumulatorach samochodowych biegunami są ciężkie ołowiane klemy. Na ujemnym biegunie baterii zbierają się elektrony. Jeżeli połączymy przewodem biegun ujemny z dodatnim, elektrony będą przemieszczać się najszybciej jak to możliwe z bieguna ujemnego do dodatniego - bateria wyczerpie się bardzo szybko (dodatkowo, odradzamy tego typu eksperymenty ze względu na związane z nimi niebezpieczeństwa - nigdy nie zwieraj baterii w ten sposób "na krótko"!). W normalnych warunkach, do baterii dołączamy przewodem jakieś obciążenie - żarówkę, silniczek, lub obwód elektroniczny, jak np. radio.

Rodzaje baterii

  • NiCd (niklowo-kadmowe) - pierwsze stosowane baterie. Mają stosunkowo małą pojemność a zarazem spore wymiary i wagę. Wytrzymują około 1000 cykli ładowania. Posiadają bardzo mała gęstość energii rzędu 100 Wh/l. Pod wpływem wysokiej temperatury szybko się rozładowują. Należy ładować je w chłodnym pomieszczeniu (15-20°C) prądem stałym o niskim natężeniu oraz po całkowitym wyładowaniu. Baterie tego typu możemy spotkać przy starszych modelach telefonów. Jeżeli akumulator jest nie używany to powinien on być rozładowany!
  • NiMH (niklowo-wodorkowe) - najpopularniejszy w chwili obecnej rodzaj baterii i bardziej wydajny od poprzedników. Jest dostępny w szerokiej gamie telefonów. Gęstość energii to około 160 Wh/l. Baterie tego typu są wrażliwe na temperaturę i samoistne wyładowanie. Ładowanie powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 10°C. Całkowite rozładowanie baterii przed naładowaniem jest konieczne raz na kilka ładowań. Jeżeli akumulator jest nie używany to powinien on być rozładowany!
  • LiIon (litowo-jonowe) - baterie najlepsze z powyższych. Największa ich wadą jest niestety cena. Mają sporą pojemność przy niewielkiej wadze i rozmiarach. Gęstość energii 230 Wh/l. Wytrzymuje około 1200 cykli ładowania. Znacznie obniżono czas ładowania baterii oraz poziom samowyładowywania. Brak efektu pamięciowego pozwala na doładowanie praktycznie w dowolnym czasie i momencie. Należy jednak uważać aby bateria była z dala od wody. Jeżeli akumulator tego typu jest nie używany to powinien on być naładowany!
  • Zinc-Air (cynkowo-powietrzne) - gęstość tych baterii to około 350 Wh/l. Są one jednak ciężkie i nieodporne na dużą ilość ładowań.
  • LiPolymer (litowo-polimerowe) - baterie litowo polimerowe to najnowszy produkt na rynku, tak więc nie jest on jeszcze dopracowany do perfekcji. Są to baterie jeszcze mniejsze i lżejsze LiIon. Ich gęstość to około 260 Wh/l.

Dlaczego zbieramy baterie?
Baterie są odpadem niebezpiecznym zawierającym wybrane metale ciężkie takie jak ołów, kadm i rtęć, które są toksyczne dla naszego organizmu. W przypadku przedostanie się do niego wywołują choroby nerek i dysfunkcje różnych układów np.: pokarmowego i nerwowego. Z tego powodu należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego odpadu i wyeliminowanie go środowiska, poprzez dostarczenie go do punktu zbiórki baterii Polskiej Grupy Recyklingu PROEKO. Polacy rocznie zużywają ok. 240 milionów jednorazowych baterii, w większości przypadków zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje, takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących, wchodzących w skład baterii, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Niestety 90% baterii używanych w Polsce to baterie jednorazowe, najczęściej cynkowo-manganowe. Baterie alkaliczne są jeszcze rzadko stosowane w Polsce, w stosunku do innych krajów europejskich. Ponieważ jednak używane przez nas wszystkich baterie, zawierają różną ilość substancji szkodliwych dla środowiska, należy bezwzględnie zbierać je wszystkie i przekazywać je do punktów selektywnej zbiórki. Niezależnie bowiem od składu chemicznego baterii, ich wpływ na nasze życie i zdrowie nie jest obojętny. Odzyskanie baterii i ich odpowiednie przetworzenie jest możliwe tylko po oddzieleniu ich od strumienia pozostałych odpadów komunalnych. Do czego gorąco Państwa zachęcamy.

Recykling baterii
Wszystkie zebrane baterie są segregowane i przekazywane do recyclingu lub unieszkodliwiane i odpowiednio składowane. Recycling to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym.

Metody recyklingu baterii i akumulatorów:

  • Metoda mechaniczna- rozdrabniamy i rozdzielamy na poszczególne frakcje: ferromagnetyka - stal i inne metale, diamagnetyka - papier i tworzywa sztuczne, paramagnetyka - pozostałe zanieczyszczenia.
  • Metoda hydrometalurgiczna - polega na odzyskaniu materiałów w wyniku rozpuszczenia odpadów w kwasach lub zasadach
  • Metoda termiczna - polega na odzyskaniu materiałów dzięki wytopom metalu w piecach w temp. ok. 1400°C. Ze względu na możliwość wydzielania się z odpadów toksycznych substancji, proces jest prowadzony w taki sposób, aby wykluczyć bezpośredni kontakt ze skórą, drogami oddechowymi i błonami śluzowymi

Recyklingiem baterii i akumulatorów w Polsce szczególnie intensywnie zajmują się Centra S.A. oraz "Baterpol Sp. z o.o.", poddając je recyklingowi w Zakładzie Przerobu Złomu Akumulatorowego w Świętochłowicach.

Źródło: www.zbieramybaterie.pl

Jeśli uważasz, że w Twojej miejscowości brakuje pojemnika na zużyte baterie, skontaktuj się z nami. Zapraszamy do współpracy.

Menu
NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail aby dostawać powiadomienia: 
najświeższe aktualności, wydarzenia imprezy oraz komunikaty.
zapisz się
Nasze gminy
Biuro
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 13 74
tel. 575 363 177

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

Godziny pracy:
od PN do PT: 7:30 - 15.30
© 2006 - 2023 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram