bip
Uczyńmy wspólnie
Czystsze Mazury
Skontaktuj się z nami!
Jak segregować odpady?

Kolorowe pojemniki na odpady

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, udostępniliśmy właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów: Metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, Papier – kolor niebieski, Szkło – Kolor zielony, Bio – kolor brązowy, Odpady resztkowe (zmieszane) – Kolor grafitowy, szary lub czarny.

Oznaczenia na pojemnikach.

Oznaczenie graficzne na pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest istotnym elementem działań edukacyjnych i ma ogromny wpływ na jakość prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów. Dlatego wszystkie pojemniki na odpady zostały oznaczone naklejką informującą o przeznaczaniu pojemnika .

Wyszukiwarka odpadów

Masz wątpliwości gidze wyrzucić odpad? Skorzystaj z naszej wyszukiwarki odpadów Wpisz w wyszukiwarce odpady, które wzbudzają Twoje wątpliwości i dowiedz się gdzie należy je wyrzucić.

Jak przygotować się do odbioru odpadów

Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest sprawdzenie terminu odbioru odpadów komunalnych oraz wystawienie do odbioru, posegregowanych odpadów we wskazanym dniu. Aby usprawnić odbiór odpadów selektywnie zbieranych (worki) z naszych posesji prosimy o stasowanie się do trzech podstawowych zasad:

  • W dniu odbioru odpadów worki powinny być wystawione przed posesją (Pracownicy firmy odbierającej odpady nie wchodzą na teren nieruchomości)
  • Każdy worek musi być trwale związany.
  • Worki muszą być zdjęte ze stelaży, wyjęte z pojemników właścicieli nieruchomości

Pojemniki i worki powinny być wystawiane w miejscach do tego przeznaczonych, widocznych, bez ograniczeń wejścia/ dojazdu. Odpady mogą być gromadzone w wiatach, miejscach wyznaczonych przez właściciela posesji, otwartych w dniu odbioru.

Menu
NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail aby dostawać powiadomienia: 
najświeższe aktualności, wydarzenia imprezy oraz komunikaty.
zapisz się
Nasze gminy
Biuro
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 13 74
tel. 575 363 177

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

Godziny pracy:
od PN do PT: 7:30 - 15.30
© 2006 - 2023 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram