bip
Uczyńmy wspólnie
Czystsze Mazury
Skontaktuj się z nami!
Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna to formowanie wiedzy, a także rozwijanie wrażliwości oraz chęci działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska. Cechuje ją silny wymiar wychowawczy, tym samym pozytywny i odpowiedzialny stosunek do przyrody, który powinien stać się trwałym elementem systemu wartości. Cele edukacji ekologicznej skupiają się na:

 • poznawaniu motywów i sposobów ochrony środowiska
 • kształceniu umiejętności dostrzegania zjawisk w środowisku
 • przewidywaniu i ocenie pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka
 • kształtowaniu emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka
 • formowaniu i wzmacnianiu pozytywnych przekonań i postaw wobec określonych zjawisk, obiektów przyrodniczych człowieka, a także w stosunku do elementów i całości tego środowiska
 • uświadomieniu odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu
 • rozwijaniu umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów przyrody 

Co robimy?

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w ramach swoich celów statutowych zobowiązany jest realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej wszystkich grup wiekowych mieszkańców gmin Związku. Edukacja ekologiczna traktowana jest przez nas priorytetowo. Realizujemy wiele działań, które spotkały się z aprobatą mieszkańców. Spośród najważniejszych naszych działań edukacyjnych można wyróżnić:

 • Ekologiczny piknik organizowany pod nazwą „Mazurski Festyn Ekologiczny Eko-Logika”
 • Konkursy ekologiczne: „Rady na odpady” „Czarne punkty na zielonej mapie” i inne
 • Audycje radiowe: Cykliczny raport ekologiczny” „Naładuj się ekologicznie czyli to i owo o gospodarce odpadami” „Jesienno - Zimowe Porządki w Domowym Piecu” i inne
 • Informacje prasowe i ulotki
 • Biuletyn informacyjny pod nazwą „Błękitne Mazury” wydawany jako kwartalnik
 • Spotkania informacyjne z mieszkańcami gmin Związku
 • Mazurskie Warsztaty komunalne w ZUOK Spytkowo - "REKO-EKO"
 • Wizyty w Mazurskich przedszkolach

Realizowane w ubiegłych latach działania ekologiczne zakończyły się powodzeniem i przebiegały pomyślnie, zgodnie z założeniami. Realizacja festynów przyczyniła się do zwiększenia akceptacji mieszkańców dla realizacji inwestycji budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie oraz wyeliminowała protesty mieszkańców przeciwko planowanej budowie zakładu.

Czym możemy się pochwalić ?

Przeprowadzone konsultacje społeczne zyskały uznanie w oczach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który w roku 2011 w publikacji pod tytułem „Dobre praktyki konsultacji społecznych w projektach indywidualnych w latach 2007 – 2013” wyróżnił przeprowadzone działania, które zakończyły się sukcesem i odniosły pozytywny skutek tj. doprowadziły do wybudowania ZUOK Spytkowo.

Za działania w zakresie edukacji ekologicznej, Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w 2016 roku odznaczony został przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pucharem recyklingu w kategorii edukacja ekologiczna oraz uzyskał tytuł Laureata konkursu Pucharu Racyklingu organizowanego przez miesięcznik „Przegląd Komunalny”.

Za działania na rzecz zasobooszczędności poprzez prowadzone działania edukacyjne, Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w 2018 roku, zajął II miejsce w konkursie "Przedsiębiorca efektywny surowcowo 2018" w kategorii EKO-HIT GMINA ZASOBOOSZCZĘDNA.

Za działania w zakresie edukacji ekologicznej, Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w 2016 roku został wyróżniony w kategorii "Gmina recyklingu"

Menu
NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail aby dostawać powiadomienia: 
najświeższe aktualności, wydarzenia imprezy oraz komunikaty.
zapisz się
Nasze gminy
Biuro
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 13 74
tel. 575 363 177

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

Godziny pracy:
od PN do PT: 7:30 - 15.30
© 2006 - 2023 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram