bip
Uczyńmy wspólnie
Czystsze Mazury
Skontaktuj się z nami!
Mazurskie Warsztaty Komunalne

Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami wspólnie z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie Sp. z o.o. realizuje wspólny program edukacji ekologicznej pn. Mazurskie Warsztaty Komunalne. W ramach programu wspólnie realizujemy działania edukacyjne polegające na organizacji lekcji pokazowych w Mazurskich przedszkolach oraz sali konferencyjnej Zakładu.

Zajęcia w przedszkolach i szkołach na terenie gmin współtworzących MZM-GO

W ramach zajęć staramy się w przystępny i przyjazny sposób przybliżyć uczestnikom, ideę gospodarki obiegu zamkniętego (Circular Economy). Głównym założeniem jest traktowanie odpadów jako cennych surowców, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane wielokrotnie.

Zajęcia odbywają się nieodpłatnie w okresie roku szkolnego w piątki. Zajęcia odbywają się w godzinach 9:00 lub 10:00 Czas trwania zajęć około 20-30 min. Maksymalna liczebność uczestników: jedna grupa przedszkolna, maksymalnie 25 osób.

 
Zajęcia w sali konferencyjnej MZM-GO

Zajęcia kierowane są do wszystkich grup odbiorczych, bez względu na wiek; szkoły i przedszkola, uniwersytety trzeciego wieku, firmy i instytucje, rady gmin. Spotkania odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu. Zakres tematyczny oraz czas trwania spotkania zostanie dopasowany do grupy odbiorców.

Zajęcia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie

Twórcze i przyjazne dzieciom warsztaty „REKO – EKO” mają za zadanie rozbudzanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie odpowiedzialnej postawy wobec Mazurskiej przyrody. Nasze metody nauczania to: projektowanie dostosowanych do wieku sytuacji edukacyjnych, działanie praktyczne, doświadczenie, metoda twórczo-skojarzeniowa, zabawa. Nie zabraknie dyskusji, wyzwań ekologicznych, gier i quizów. Zajęcia pobudzą wyobraźnię i kreatywność uczestników. Pragniemy też zaintrygować uczniów procesami zachodzącymi w zakładzie np. redukcją chemiczną podczas kompostowania, ograniczaniem gazów cieplarnianych np. metanu oraz zachęcić do obserwacji zjawisk meteorologicznych.

Szczegóły dotyczące zajęć organizowanych na terenie Zakładu znajdziecie na stronie internetowej ZUOK Spytkowo.

 

 

Menu
NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail aby dostawać powiadomienia: 
najświeższe aktualności, wydarzenia imprezy oraz komunikaty.
zapisz się
Nasze gminy
Biuro
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 13 74
tel. 575 363 177

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

Godziny pracy:
od PN do PT: 7:30 - 15.30
© 2006 - 2023 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram