bip
Uczyńmy wspólnie
Czystsze Mazury
Skontaktuj się z nami!
Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Zarządu.
Komisja składa się z 5 /pięciu/ osób, które wybiera się na kadencję Zgromadzenia spośród jego członków.

Skład Komisji:

Zdzisław Jaśków - Czlonek komisji rewizyjnej

Juliusz Leczycki - Czlonek komisji rewizyjnej

Stanisław Kachniarz - Czlonek komisji rewizyjnej

Zenon Zajączkowski - Czlonek komisji rewizyjnej

Agnieszka Zakrzewska - Czlonek komisji rewizyjnej

Zgodnie ze Statutem Związku, do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1) opiniowanie wykonania planu finansowego Związku i występowanie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,

2) dokonywanie okresowej kontroli działalności finansowej Zarządu Związku,

3) dokonywanie kontroli doraźnych Zarządu Związku oraz zakładów i przedsiębiorstw Związku.

Menu
NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail aby dostawać powiadomienia: 
najświeższe aktualności, wydarzenia imprezy oraz komunikaty.
zapisz się
Nasze gminy
Biuro
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 13 74
tel. 575 363 177

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

Godziny pracy:
od PN do PT: 7:30 - 15.30
© 2006 - 2023 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram