bip
Uczyńmy wspólnie
Czystsze Mazury
Skontaktuj się z nami!
Złóż deklarację

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

Bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

Bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

WAŻNE !!!

Logując się do platformy epuap zalecamy używanie przeglądarki internetowej zaktualizowanej do najwyższej wersji. Uprzejmie prosimy o sprawdzanie czy otrzymali Państwo UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP należy przejść do zakładki Alfabetyczna lista spraw i wyszukać rodzaj sprawy, będącej przedmiotem zainteresowania. Dokument przekazuje się on-line poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu.

Adres skrzynki podawczej: /mzmgo/skrytka

Formularze udostępnione przez Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami:

W przypadku potrzeby złożenia uzasadnienia do deklaracji, w piśmie ogólnym do Mazurskiego Związku należy wybrać:

  • W polu rodzaj pisma: Inne pismo
  • W polu doprecyzuj rodzaj pisma: Uzasadnienie do deklaracji
  • W polu tytuł pisma: Uzasadnienie do deklaracji
  • W treści pisma należy zawrzeć formułę: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 81 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012.749 j.t ze zm) oraz art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012.391 j.t. ze zm.) wyjaśniam, że w dniu ...................................... złożyłam/łem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z określonych poniżej przyczyn. Uzasadnienie do deklaracji:.................

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.

Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, ODT, XML, XLS, XLSX, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, SVG, PDF,ZIP, RAR, TAR, GZ, 7Z.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Ponadto informujemy, że podane na Biuletynie kontaktowe adresy e-mail nie pełnią roli skrzynki podawczej. Do wnoszenia spraw i wniosków drogą elektroniczną służy specjalna usługa zamieszczona na platformie ePUAP zarządzana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Menu
NEWSLETTER
Dodaj swój adres e-mail aby dostawać powiadomienia: 
najświeższe aktualności, wydarzenia imprezy oraz komunikaty.
zapisz się
Nasze gminy
Biuro
Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami
ul. Pocztowa 2, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 13 74
tel. 575 363 177

e-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl

Godziny pracy:
od PN do PT: 7:30 - 15.30
© 2006 - 2023 Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram